Optima / case study

 
 

Project „Optima“

The three large projections with visualization and animation of length 60m and width of 1.5m was create in our studio. The whole instalation in exhibition had approximate to visitors new technology whose was developed by Optima for freezing and storing medical preparations and chemicals. Toogether we was create unique showroom whose had not unparalleled on a similar exhibitions. So take a look at our case study and judge it by yourself.

 
 

Projekt „Optima“


Tři velké projekce s vizualizací a animací o délce 60m a šířce 1,5m vznikaly u nás ve studiu a měli navštevníkum výstavy obrazově přiblížit novou technologii. Tuto technologii vyvinula firma Optima k zamražování a uchovávání lékařských preparátů a chemikálií. Jsme rádi, že se nám společně podařilo vytvořit showroom, který zatím neměl na podobné výstavě obdoby.
Podívejte se na naše „case study“ a posuďte sami.